έργο
έργο
έργο
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι Ελασσόνας.

Η εταιρεία μας ανέλαβε τόσο την μελέτη όσο και τις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του ναού.

Συγκεκριμένα, μετά την πλήρη τοπογραφική αποτύπωση ολόκληρου του οικοπέδου και των κτιρίων του ναού, προχωρήσαμε στην εκπόνηση τριών διαφορετικών προτάσεων και, τελικά, επιλέχθηκε η βέλτιστη λύση, σύμφωνα με τις ανάγκες του ναού.

Επίσης, συμφωνήθηκε και το στάδιο, μέχρι το οποίο θα φθάσουν οι εργασίες, τηρώντας τα οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες του ναού.

Έπειτα, ξεκίνησε η εκσκαφή του τοιχίου και η σκυροδέτηση του.

Το επόμενο στάδιο ήταν η ισοπέδωση του περιβάλλοντος χώρου, και η διαμόρφωση των απαραίτητων κλίσεων. Ίσως η πιο σημαντική εργασία.

Βασικό κομμάτι αυτής είναι η σωστή τοποθέτηση των κρασπέδων και η κατασκευή των ρείθρων, καθώς αυτά εξασφαλίζουν τις σωστές κλίσεις για την σωστή απορροή των ομβρίων.

Επιπλέον, κατασκευάστηκε και επίπεδο μπροστά στον ναό, για την σωστή σύνδεση του με την τελικώς διαμορφωμένη πλάκα σκυροδέματος.

Διαμορφώθηκαν παρτέρια για μελλοντική φύτευση, ενώ προβλέφθηκαν και τμήματα του ποτιστικού συστήματος, ώστε να μην απαιτηθεί καμία διάτρηση των κρασπέδων μελλοντικά.

Ο υφιστάμενος διάδρομος διατηρήθηκε, ενώ στη συνέχεια κατασκευάστηκε η πλάκα σκυροδέματος, η οποία, συνδέθηκε ομαλά με τον υπάρχοντα διάδρομο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το στάδιο εργασιών που μας ζητήθηκε.