έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε ακόμη μία ενεργειακή αναβάθμιση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον».

Πρόκειται για μία κατοικία στην Ελασσόνα, κατασκευασμένη το 1975. Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης επέμβασής μας, η κατοικία αναβαθμίστηκε κατά 6 ενεργειακές κατηγορίες, με τελική εξοικονόμηση 83%. Η τελική ενεργειακή κατηγορία είναι η Β+, καθιστώντας την κατοικία ως μία από τις πλέον αποδοτικές ενεργειακά, ακόμη και σε σχέση με νεόδμητες.

Μετά την επίσκεψη μας στον χώρο, προχωρήσαμε σε ένα σύνολο μελετών, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση, με ποιότητα και αντοχή στον χρόνο, όπως επίσης και στην απαραίτητα πολεοδομική άδεια. Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε η ενεργειακή μελέτη, όπως επίσης και μελέτη θερμικών φορτιών. Με βάση αυτές τις δύο μελέτες επιλέχθηκαν τελικά οι κατάλληλες παρεμβάσεις και το μέγεθος αυτών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

  • Εξωτερική θερμομόνωση του δώματος: Η επίσκεψη μας στο δώμα του κτιρίου φανέρωσε τις τοπικές αδυναμίες απορροής των ομβρίων. Έτσι επιλέχθηκε η αποκατάσταση των κλίσεων με τσιμεντοκονία, οπλισμένης με δομικό πλέγμα αλλά και με ίνες πολυπροπυλενίου, για την εξάλειψη των τριχοειδών ρωγμών, οι οποίες μειώνουν την  διάρκεια στεγανοποίησης. Πυρήνας της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι το θερμομονωτικό υλικό. Επιλέχθηκε η εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm, ένα υλικό το οποίο είναι πλήρως αδιάβροχο και με μεγάλη αντοχή στα στατικά φορτία, στοιχεία απαραίτητα για την συγκεκριμένη παρέμβαση. Στην συνέχεια, κατασκευάστηκε η τσιμεντοκονία κλίσεων με κλίσεις οι οποίες προσεγγίζουν το 2%.  Τέλος, στεγανοποιήθηκε η κατασκευή με την μέθοδο του διπλού ασφαλτόπανου. Πιο συγκεκριμένα, μετά την διάστρωση του ασφαλτικού βερνικιού,  επικολλήθηκε μερικώς ένα ασφαλτόπανο χωρίς ψηφίδα, βάρους 3kg/m2, SBS. Εν συνεχεία, πάνω στο πρώτο ασφαλτόπανο , επικολλήθηκε δεύτερο, με ψηφίδα προστασίας, βάρους 4,5kg/m2, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις. Τοποθετήθηκαν 3 εξαερισμοί επιφανείας, ενώ τα ευπαθή σημεία στεγανοποιήθηκαν με πολυουρεθανική μαστίχη και στην συνέχεια με πολυουρεθανικό επαλειφόμενο υλικό της SIKA. Όλη η κατασκευή ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1501-03-06-01-01.

 

  • Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας: Μετά τις προαναφερόμενες μελέτες επιλέχθηκε η λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας του κτιρίου με χρήση διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης. Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού είναι 5cm. Τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1501. Το φινίρισμα της θερμοπρόσοψης έγινε με έτοιμο σιλικονούχο σοβά της VITEX, σε χρωματισμούς της επιλογής του πελάτη και σε κοκκομετρία 1,5mm. Στον δυτικό τοίχο της κατοικίας, και λόγω τοπικής ανισοσταθμίας, τοποθετήθηκε σφραγιστική μαστίχη και στεγανοποίηση ολοκληρώθηκε με ειδικό τεμάχιο λαμαρίνας, σε σχήμα νεροσταλλάκτη.

 

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων: Καθώς τα υφιστάμενα κουφώματα ήταν απαρχαιομένα, με σοβαρές απώλειες, και μεγάλα προβλήματα αεροστεγανότητας, προχωρήσαμε σε αντικατάστασή τους. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα, υλικού PVC, της γερμανικής εταιρείας KOMMERLING. Οι υαλοπίνακες είναι της εταιρείας SAINT GOBAIN, ενεργειακοί, διπλοί με αέριο Argon στο διάκενο και μεμβράνη Low-E. Ο τελικός συντελεστής θερμοπερατότητας που επιτεύχθηκε είναι 1,3 W/m2K, καθιστώντας τα συγκεκριμένα κουφώματα, διπλάσιας ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα αντίστοιχα αλουμινίου. Κάθε κούφωμα ολοκληρώνεται με το ρολό, από φυλλαράκι αλουμινίου, και γέμιση πολυουρεθάνης.

 

  • Σύστημα θέρμανσης: Η συγκεκριμένη κατοικία, δεν είχε καθόλου σύστημα θέρμανσης, κατά συνέπεια κατασκευάστηκε ολόκληρη η εγκατάσταση θέρμανσης. Τοποθετήθηκαν νέα σώματα τύπου panel, με δισωλήνιο σύστημα, το οποίο τοποθετήθηκε στο δώμα του κτιρίου, πριν την κατασκευή της θερμομόνωσης του. Στην καρδιά της εγκατάστασης θέρμανσης βρίσκεται ένας λέβητας, ισχύος 24kw, συμπύκνωσης, με δυνατότητα θέρμανσης νερού χρήσης.