musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε ακόμη μία ενεργειακή αναβάθμιση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον».

Πρόκειται για μία κατοικία στην Ελασσόνα, κατασκευασμένη το 1970. Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης επέμβασής μας, η κατοικία αναβαθμίστηκε κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, με τελική εξοικονόμηση 76%. Η τελική ενεργειακή κατηγορία είναι η Δ, καθιστώντας την κατοικία ως μία από τις πλέον αποδοτικές ενεργειακά.

Μετά την επίσκεψη μας στον χώρο, προχωρήσαμε σε ένα σύνολο μελετών, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση, με ποιότητα και αντοχή στον χρόνο, όπως επίσης και στην απαραίτητη πολεοδομική άδεια.
Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε η ενεργειακή μελέτη, όπως επίσης και μελέτη θερμικών φορτιών. Υπήρχε βέβαια και η απαίτηση πρόσβασης στην στέγη, από πλευράς των ιδιοκτητών.

Με βάση αυτές τις δύο μελέτες, επιλέχθηκαν τελικά οι κατάλληλες παρεμβάσεις και το μέγεθος αυτών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

  •  Αποξήλωση παλιάς και κατασκευή νέας θερμομονωμένης στέγης: Η επίσκεψη μας στο κτίριο φανέρωσε την ανάγκη αντικατάστασης της στέγης. Έτσι, αφού αποξηλώθηκε η υφιστάμενη στέγη, τοποθετήθηκε το επιλεγμένο θερμομονωτικό υλικό και κατασκευάστηκε τσιμεντοκονία, οπλισμένη με δομικό πλέγμα αλλά και με ίνες πολυπροπυλενίου, για την εξάλειψη των τριχοειδών ρωγμών. Πυρήνας της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι το θερμομονωτικό υλικό. Επιλέχθηκε η εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm, ένα υλικό το οποίο είναι πλήρως αδιάβροχο και με μεγάλη αντοχή στα στατικά φορτία, στοιχεία απαραίτητα για την συγκεκριμένη παρέμβαση. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε η στέγη, με πέτσωμα και ασφαλτόπανο για την αποφυγή εισροής νερού σε κάθε περίπτωση. Ως επικάλυψη επιλέχθηκε το τσιμεντένιο κεραμίδι της ΒΙΟΜΠΛΟΚ, και η κατασκευή ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση των υδρορροών. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση, πετύχαμε τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, όσο και την εικαστική του, με γνώμονα βέβαια την λειτουργικότητα, καθώς ο χώρος κάτω από την στέγη είναι πλήρως βατός. Τέλος, κατασκευάστηκε και μία μεταλλική σκάλα για την πρόσβαση των ιδιοκτητών στην στέγη.

 

  •  Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας: Μετά τις προαναφερόμενες μελέτες επιλέχθηκε η λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας του κτιρίου με χρήση πετροβάμβακα, της εταιρείας Fibran, πυκνότητας 120kg/m3, ειδικής επεξεργασίας για εφαρμογή σε έργα εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού είναι 5cm. Τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1501. Στην κάτω πλευρά των τοιχοποιιών κατασκευάστηκε ζώνη υψηλής στεγάνωσης, για την αποφυγή προσβολής του θερμομονωτικού υλικού από τα όμβρια ύδατα. Φυσικά, όπως ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1501, επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη ζώνη, εξηλασμένη πολυστερίνη, ενώ δεν τοποθετήθηκαν καρφιά για την αποφυγή διάτρησης του υλικού. Το φινίρισμα της θερμοπρόσοψης έγινε με έτοιμο σιλικονούχο σοβά της VITEX, σε χρωματισμούς της επιλογής του πελάτη και σε κοκκομετρία 1,5mm. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση, θωρακίσαμε το κτίριο, τόσο ενεργειακά, όσο και από πυρκαγιά, καθώς ο πετροβάμβακας είναι πρακτικά άκαυστο υλικό, αλλά και ηχομονωτικό, ενώ είναι και διαπνέον υλικό, αφήνοντας το κτίριο να αναπνέει.

 

  • Σύστημα θέρμανσης: Στην συγκεκριμένη κατοικία, υπήρχε ένας λέβητας πετρελαίου, παρωχημένης τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, αντικαταστάθηκε με έναν νέο λέβητα, ισχύος 24kw, συμπύκνωσης, με δυνατότητα θέρμανσης νερού χρήσης, της εταιρείας Saturn.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προτείναμε και υλοποιήσαμε, υπήρξε θεαματική βελτίωση στην καθημερινότητα των κατοίκων, τόσο από άποψη οικονομίας, όσο και από άποψη θερμικής άνεσης.