έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο
έργο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω κατοικία, πετύχαμε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 62% και ενεργειακή αναβάθμιση από την Η στη Δ κατηγορία.

Οι εργασίες που έγιναν είναι οι εξής :

  • Εξωτερική θερμοπρόσοψη με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη 7cm.
  • Θερμομόνωση στέγης με ορυκτοβαμβακα υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Αλλαγή υφάσματος τεντών και επισκευή μηχανισμών.
  • Αντικατάσταση λέβητα με νέο βιομάζας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διαδικασία ένταξης και υλοποίησης του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον”, υποστηρίζοντας τον πελάτη τόσο μελετητικά όσο και κατασκευαστικά, καθώς πρόσφατα πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, στο τομέα της θερμομόνωσης και στεγανοποίησης κτιρίων, και επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτιριακής παθολογίας βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108.