musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis
musulis

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων επεμβάσεων, η κατοικία αναβαθμίστηκε κατά 5 ενεργειακές κατηγορίες, με τελική εξοικονόμηση ενέργειας κατά 83%. Η τελική ενεργειακή κατηγορία είναι η Β, καθιστώντας την κατοικία ως μία από τις πλέον αποδοτικές ενεργειακά. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε, εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών την συγκεκριμένη ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς υπήρχαν στενά χρονικά περιθώρια, από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον».
Μετά την επίσκεψη μας στον χώρο, προχωρήσαμε στην απαραίτητη πολεοδομική άδεια και σε ένα σύνολο μελετών, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση, με ποιότητα και αντοχή στον χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ενεργειακή μελέτη, όπως επίσης και μελέτη θερμικών φορτιών.

Με βάση αυτές τις δύο μελέτες, επιλέχθηκαν τελικά οι κατάλληλες παρεμβάσεις και το μέγεθος αυτών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω:
• Θερμομόνωση εσωτερικά της υφιστάμενη στέγης:
Αφού έγιναν οι κατάλληλες προετοιμασίες, διανοίχτηκε μία δίοδος στην στέγη, από όπου και μεταφέρθηκαν τα υλικά. Επιλέχθηκε ως υλικό θερμομόνωσης η εξηλασμένη πολυστερίνη, πάχους 5cm. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε λόγω της υψηλότερης ικανότητας ανάληψης στατικών φορτίων του συγκεκριμένου υλικού. Φυσικά, επιλέχθηκε ο τύπος του ραβδωτού, και με πατούρα υλικού, με στόχο την αποφυγή θερμογεφυρών, και την καλύτερη σύνδεση του θερμομονωτικού υλικού με την τσιμεντοκονία. Έτσι, αφού τοποθετήθηκε το θερμομονωτικό υλικό, κατασκευάστηκε τσιμεντοκονία, οπλισμένη με δομικό πλέγμα αλλά και με ίνες πολυπροπυλενίου, για την εξάλειψη των τριχοειδών ρωγμών.

• Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας:
Με βάση τις μελέτες που εκπονήθηκαν, επιλέχθηκε η λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας του κτιρίου με χρήση πετροβάμβακα, της εταιρείας Fibran, πυκνότητας 120kg/m3, ειδικής επεξεργασίας για εφαρμογή σε έργα εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού που επιλέχθηκε, είναι τα 10cm στον νοτιοανατολικό τοίχο, και 7cm στους υπόλοιπους τοίχους, οι οποίοι είναι τοίχοι σε βεράντες, και υπήρχε περιορισμένος χώρος. Ολόκληρη η εργασία έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1501. Έτσι, στην κάτω πλευρά των τοιχοποιιών κατασκευάστηκε ζώνη υψηλής στεγάνωσης, για την αποφυγή προσβολής του θερμομονωτικού υλικού από τα όμβρια ύδατα. Φυσικά, όπως ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1501, επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη ζώνη, εξηλασμένη πολυστερίνη, ενώ δεν τοποθετήθηκαν καρφιά για την αποφυγή διάτρησης του υλικού. Το φινίρισμα της θερμοπρόσοψης έγινε με έτοιμο σιλικονούχο σοβά της VITEX, σε χρωματισμούς της επιλογής του πελάτη και σε κοκκομετρία 1,5mm. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση, θωρακίσαμε το κτίριο, τόσο ενεργειακά, όσο και σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς ο πετροβάμβακας είναι πρακτικά άκαυστο υλικό, αλλά και ηχομονωτικό, ενώ είναι και διαπνέον υλικό, αφήνοντας το κτίριο να αναπνέει. Τέλος, έγινε και διαμόρφωση κορνιζών σε παράθυρα που υποδείχθηκαν από τον ιδιοκτήτη.

• Σύστημα θέρμανσης:
Στην συγκεκριμένη κατοικία, υπήρχε ένας λέβητας πετρελαίου, παρωχημένης τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, αντικαταστάθηκε με έναν νέο λέβητα, ισχύος 24kw, συμπύκνωσης, με δυνατότητα θέρμανσης νερού χρήσης, της εταιρείας Saturn.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προτείναμε και υλοποιήσαμε, το αποτέλεσμα ήταν η θερμική άνεση και η εντυπωσιακή εξοικονόμηση χρημάτων, με εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.